Září 2008

Vyhlášení

23. září 2008 v 18:01
Takže je tu Vyhlášení nové soutěže o nejlíp upravenou fotešku.Kterou mi pozdej budete posílat na Kisi987@seznam.cz těch čísel vedle si nevšímejte to noc jo a kdybyste dumali nad tím jak krásné fotky dělám tak tdle sem já nedělala todle mám z http://www.flickr.com/photos/jeybee/ tam sou tak profesionální fotešky ale asi jsem to sem dal zbytečně protože určitě skoro všichni tudle adresičku znají že jo?ale tak kdyby nekdo neznal.No a z5 k naší soutěži vyhotovené obrázky mi posílejte do 5.10 2008

Dowlandy na přání

21. září 2008 v 15:07 PřáNí ?
tak napište do komentíku jaké byste ty dowlandíky chtely

Pomozte mi

21. září 2008 v 13:23
prosíííííííííííííííííííííííííííííííím prosííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííím ledám apartman life(život v bytě) ke stažení torent NE tech mám strašně moc ale nemůžu nájít apartman life celou hru:'-( pomozte mi hrozně moc vás prosím

Taký odkázek

17. září 2008 v 14:27
www.citychat.cz je fakt čupr flash chat

New Desing

14. září 2008 v 16:58
new desing líbí? jestli ano hlasuj dolev anketě jestli ne tak neva no :D

Cheaty

6. září 2008 v 20:51 VěCi Do TS2
Pro vyvolání cheatovácí konzole pro zadání kódu stiskněte kombinaci kláves:

CTRL + SHIFT + C

Základní cheaty
Přesný zápis cheatu:Význam:
KachingPřidá 1 000 §
MotherlodePřidá 50 000 §
MoveObjects [on/off]Můžete pohybovat s objekty, u kterých to jinak není možné.
Aging [on/off]Zapne/vypne stárnutí.
StretchSkeleton [číslo]Velikost Sima (2.0 dvojitá velikost, 0.5 poloviční).
intProp maxNumOfVisitingSims [číslo]Počet Simů, které můžete pozvat na párty. Používejte v náhledu na sousedství.
boolProp snapObjectsToGrid [true/false]Objekty je možné umístit mimo ukotvenou síť.
boolprop constrainFloorElevation [true/false]Zvedne/sníží zem i s objekty nebo stavbou.
boolProp simShadows [true/false]Zapne/vypne stíny Simů.
intProp censorGridSize [0 - 8]0 = úplné odstranění cenzurních čtverečků.
8 = standardní cenzura.
POZOR - V NIGHTLIFE NEFUNKČNÍ!
boolProp displayPaths [true/false]True = uvidíte cestu, kam kráčí váš Sim.
faceBlendLimits [on/off]Při vytváření potomka v CAS neplatí dědičnost.
boolProp constrainFloorElevation [true/false]Můžete manipulovat i s obsazeným či zastavěným terénem.
Autopatch [on/off]Můžete manipulovat i s obsazeným či zastavěným terénem.
ExitZavře cheatovací řádek.
Pets cheaty
Přesný zápis cheatu:Význam:
boolprop ControlPets [on/off]Umožní vám přímo ovládat své mazlíčky, ale nemůžete rušit akce z fronty
boolprop PetActionCancel [true/false]Umožní rušení akcí ve frontě vašich mazlíčků
boolprop DisablePuppyKittenAging [true/false]Zapne/vypne stárnutí štěňat a koťat
boolprop ShowCatalogePFlags [true/false]V rozšířeném náhledu na položky v nákupním/stavebním módu se bude zobrazovat štítek datadisku, se kterým se do hry dostaly.
boolprop PetsFreeWill [true/false]Mazlíčci nebudou utíkat od majitele
DeleteAllAwningsOdstraní z pozemku markýzy
DeleteAllFencesOdstraní z pozemku ploty
DeleteAllHalfWallsOdstraní z pozemku poloviční zdi
DeleteAllObjects [Doors/Windows/Stairs]Odstraní z pozemku dveře, okna nebo schody
DeleteAllWallsOdstraní z pozemku stěny
IndividualRoofSlopeAngle [15/75]Umožní úpravy sklonu jednotlivých střech na pozemku
Open for Business cheaty
Přesný zápis cheatu:Význam:
AddneighbortoFamilycheat [on/off]Umožňuje interakci, pomocí které můžete do rodiny přijmout neovladatelné Simy.
Forcetwins(pro vybranou těhotnou Simku) Simka porodí dvojčata.
Plumbbobtoggle [on/off]Vypne zobrazování "diamantu" nad hlavou Sima.
Sethour [0-23]Změní čas ve hře.
Ctrl + Alt(Nezadává se do cheatovacího řádku) Umožní umístit na jednu část zdi více závěsných objektů.
Nightlife cheaty
Přesný zápis cheatu:Význam:
boolprop allObjectLightsOn [true/false]Světla zůstanou stále rozsvícená, i když nejsou používána.
familyfunds JMÉNO XXXXPřidělí rodině na úrovni sousedství peněžní částku.
roofslopeangle [15 - 75]Úprava sklonu všech střech na pozemku.
showHeadlines [on/off](pro všechny Simíky na pozemku)
Zapne/vypne zobrazení všech myšlenkových bublin a záhlaví typu ++/--.
unlockCareerRewards(pro vybraného Simíka)
Aktuálně vybraný Simík získá přístup ke všem speciálním předmětům za odměnu v kariéře.
maxMotives(pro všechny Simíky na pozemku)
Maximalizuje ukazatele motivace všech Simíků, kteří se nacházejí na pozemku.
motiveDecay [on/off](pro všechny Simíky na pozemku)
Spustí nebo zastaví pokles motivace.
aspirationPoints hodnota(pro vybraného Simíka)
Nastaví aktuálně vybranému Simíkovi zvolenou úroveň aspirace.
lockAspiration [on/off](pro všechny Simíky na pozemku)
Zastaví pokles a nárůst aspirace.
aspirationLevel [0 - 5](pro vybraného Simíka)
Udělí vybranému Simíkovi velký počet aspiračních bodů.
agesimscheat onAktivuje zabránění stárnutí při klepnutí na jiné Simíky se stisknutou klávesou Shift.
setLotLightingFile [název_souboru]Umožňuje hráči vytvořit nový soubor osvětlení s vlastními hodnotami osvětlení pozemku. Používá se k vytvoření zvláštního osvětlení pozemku.
Univerzitní cheaty
Přesný zápis cheatu:Význam:
boolProp allow45DegreeAngleOfRotation [true/false]Otáčí objekty o 45 stupňů (pro otáčení použijte šipky < a >).
setHighestAllowedLevel [číslo]Můžete postavit více pater
boolProp dormSpecificToolsDisabled [true/false]Zapne stavební a nákupní nástroje na koleji.
changeLotZoning [residential/community/greek/dorm/secretsociety]Změní typ na požadovaný druh pozemku:
residential - rezidenční
community - obecní
greek - řecký dům
dorm - kolej
secretsociety - tajný spolek
Filmařské cheaty
Přesný zápis cheatu:Význam:
Slowmotion [0-8]0 = normální rychlost; 8 = 8x pomalejší než normální rychlost
Boolprop enablepostprocessiong [true/false]Musí být nastavena hodnota true, aby fungovali níže uvedené filmařské efekty. K pokročilým trikům musí grafická karta podporovat pixel shadery. Doporučijeme také k natáčení filmů vypnout herní interface - klávesa F10.
Bloom [R] [G] [B] [X]Efekt, při kterém se vše jasné rozmaže dohromady (sitcom flashbacks), . Musíte nejdřív zadat cheat "boolprop enablepostprocessing true", aby byl přístupný tento pokročilý efekt. RBG, složkové vyjádření barvy (hodnoty od 0 do 255) zadávejte oddělené mezerou. Číslo X značí míru rozostření.
Filmgrain [0-1]Zrnitý efekt. Akceptuje hodnoty od 0,1 do 1, ty určují intenzitu zrnění. Jsou možné i vyšší hodnoty, ovšem prakticky neviužitelné.
Letterbox [0.0 - 0.4]Výsledkem je širokoúhlá scéna. Širokoúhlost určují zadané hodnoty v rozmezí 0.0 až 0.4.
Virgnette [X] [Y] [X]Efekt, při němž je ohnisko čisté, ale všechno kolem je zaostřené. Souřadnice zadáváme v pixelech, hodnota X je číslo od 0.0 do 1.0 - určije velikost rozmazání.
Pozemkové cheaty
Přesný zápis cheatu:Význam:
boolprop lotWater [true/false]False = odstraní vodu na pozemcích.
boolprop lotTerrainPaints [true/false]False = odstraní zemskou texturu na pozemcích.
boolprop showFloorGrid [true/false]Vypnutí čtvercové sítě v módu stavění a nákupu.
boolprop objectShadows [true/false]False = odstraní stíny u venkovních objektů.
boolProp guob [true/false]False = odstraní stíny u vnitřních objektů.
boolprop renderSelectedSimLevel [true/false]True = stěny nebudou "vykousnuté" pro vybraného Sima.
boolprop locktiles [true/false]False = můžete umístit podlahu i na silnici.
boolprop reflectionWithExtraViewer [true/false]Zapne/vypne zrcadlení.
boolprop renderInsideObjectOnlyOnSelectedSimLevel [true/false]True = objekty se zobrazí pouze v úrovni, kde je daný Sim a pokud je toto poschodí vybráno.
boolprop renderSelectedSimLevel [true/false]True = vidíte jen patro, ve kterém je právě vybraný Sim.
Cheaty pro sousedství
Přesný zápis cheatu:Význam:
deleteAllCharactersVymaže všechny postavy v sousedství.
TerrainType [desert/temperate]Přepíná mezi pouští a normálním terénem.
boolprop displayNeighborhoodProps [true/false]False = nezobrazí doplňky v sousedství (jako např. kameny a věže).
boolprop displayNeighborhoodRoads [true/false]False = nezobrazí silnice.
boolprop displayNeighborhoodFlora [true/false]False = nezobrazí flóru (stromy a květiny).
boolprop displayNeighborhoodWater [true/false]False = nezobrazí vodu.
boolprop displayLotImposters [true/false]False = nezobrazí stavby na pozemcích.
boolprop displayNeighborhoodRoadsWithModel [true/false]False = nezobrazí mosty.
boolprop lotTerrainLighting [true/false]False = pozemky nebudou podsvícené, když na ně najedete myší.
boolprop carsCompact [true/false]True = auta na silnicích jsou detailnější ;)
boolprop ShowLotPackageFilename [true/false]Zapne/vypne zobrazování názvů pozemků.
boolprop nhoodWaterReflection [true/false]Zapne/vypne zrcadlení vody v sousedství.
boolProp carsOnRight [true/false]Auta jezdí vpravo nebo vlevo.
terraintype [desert/concrete]Typ terénu.
nhdregiontype desert [desert/concrete]Typ terénu na konkrétním místě.

Jak udělat vlkodlaka

6. září 2008 v 20:41 Do Ts2
TAKÉÉÉÉÉÉÉÉ MÁME TU PRVNÍ VĚC TAHLE VĚC JE K THE SIMS 2 PETS NO NEVÍM JESTLI VÍTE ŽE DE V TS2 PETS UDĚLAT ZE SIMÍKA VLKODLAK TAKŽE V NOCI K VÁM CHODÍ (OBČAS)ČERNÝ PES SE ŽLUTÝMA OČIMA NO A TO E VLK TAKŽE TEN KDYŽ VÁS KOUSNE TAK SE STANETE VLKODLAKEM ALE NENÍ TO TAK JEDNODUCHÉ TADY MÁTE MALÝ NÁVOD:TAKŽE VYSAĎTE SI V OKOLÍ VAŠEHO BYDLIŠTĚ HODNĚ STROMŮ A TKY SI TAM DEJTE PLEVEL(DEJT SI ROSTLINU KTERÁ SE DÁ ZALÉVAT JE TO V NÁSTROJÍCH NA STAVĚNÍ TAM JAK JE TA KONEV DEJTE SI TU KYTIČKU A TAM TO MÁTE NO A TO ZALÍTE A VÁM TAM PAK VYROSTE PLEVEL NO TAK HLAVNĚ AŤ HO SIMÍK NETRHÁ!)NO A JEŠTĚ VÁM POMŮŽE NEMLUVNĚ A NEBO BATOLE(PROTOŽE S NEMLUVNĚTE VYROSTE ČASEM BYTOLE TAK SI POŘIĎTE RADŠI NEMLUVNĚ)NO A PAK KDYŽ PŘÍJD PŘIVÍTEJTE HO A PAK SI SNÍM HRAJTE ATD. A KDYŽ UŽ MÁTE S NÍM VZTACH NAD 70 JO A HLAVNĚ HO NENAŠVĚTE NO TAK KDYŽ TEDA MÁTE VZTACH S NÍM NAD 70 TAK ODEJDE ALE NE ALE VŽDY NO A PAK SE ZÍTRA VRÁTÍ SAMOZŘEJMĚ V NOCI A PŘÍVTEJTE HO A PAK NIC NEDĚLEJTE NO BUDOU SE VÁM TAM OBĚJVOVAT APORTOVAT ATD. ALE NERUŠTE NIC ONO SE TOZRUŠÍ AMO A AK SE TAM OBĚVÍ OKUSOVAT TO NECHTE A STANE SE Z VÁS VLKODLAK A BUDE MOCT VÝT NA MĚSÍC A BUDE TE MOC ZAVOLAT SMEČKU VLKŮ!TADY PÁR OBRÁZKŮ
TAK CO?
pls bud kopírovat ze zdrojem bo vůbec protože sem to psala sama díky

Úvod

6. září 2008 v 18:36
tak ahoj to sem já Jeny Susuová je mi 17 let bydlím sama rodiče mi zmizely za záhadných okolností v moři a už je nikdy nikdo nevidel já si také na nic nepamatuju protože mi byl 1 rok když zmizeli.Od jejich zmizení uplynula dlouhá doba a já se s tím pomalu vyrovnávám.Kluka nemám, bohužel.Milju své rybky a před 2 týdny sem dostěhovala novej barák.Ale pozor mám jedno malé tajemství.Když vejdu do vody mám najednou ocas já nevím čím to je a taky mužu pod vodou dýchat.
tak moje krásná kuchyň
můj jídelní stůl☺
má výřivka v ní se mi strašně dobře relaxuje
tak a to je vše muj pokoj a terasu a obyvák a koupelnu vám snad ukazovat nemusím☺