Červenec 2008

Konečně komix

30. července 2008 v 17:21
Táááááááááák už se můžete těšit na nový komix ještě sice nevím jakýAle to neřešte no prostě se můžete těšit pápá

Bella Goth

17. července 2008 v 18:57
Takže tohle je Bella Goth.Jedna z největších záhad v The sims.Řeší se to skoro
všude.
Já jsem zatím Bellu Goth našla jen v Krasohlídkově ale ostatní říkají a mají i důkazy že Bella Goth není jedna viděli ji v Pidivíně dokonce v okrasném létajícím balóně který létá i v Krasohlídkově i v Podivíně(tohle ovšem tvrí i Maxis) a taky je Bella Goth na mléce(tam se dává v Americe když se někdo hledá) a dokonce na jedních stránkách jedna holka přeložila simíkovské noviny které četl její simík byl to rozhovor z Bellou Goth já se o tu záhadu zajímám jen zřídka ale teď mi to nějak začalo vrtat hlavou dokonce to že když se můj simík v Krasohlídkově díval vedne dalekohledem tak se začal strachovat z Mortimera(Belly Goth manžel) a taky když se můj simík díval znoa tak tam Mortimer doletěl začal ho strkat pak naštvaný odešel to mě velmi moc zarazilo no prostě je to velmi velká záhada.Jedni se domnívají a radují se že našly Bellu Goth ale to je lež ale možná není ale možná je atakdále je to vážně záhada je těch Bell víc?Můj osobní názor je ten že je těch Bell víc.Ale asi i Maxis se v těch Bellách zaplet.Takže jestli o ní něco víte tak toprosím napište to do komentářů děkuji!

Cheaty

14. července 2008 v 11:34
Pro vyvolání cheatovácí konzole pro zadání kódu stiskněte kombinaci kláves:

CTRL + SHIFT + C

Základní cheaty
Přesný zápis cheatu:Význam:
KachingPřidá 1 000 §
MotherlodePřidá 50 000 §
MoveObjects [on/off]Můžete pohybovat s objekty, u kterých to jinak není možné.
Aging [on/off]Zapne/vypne stárnutí.
StretchSkeleton [číslo]Velikost Sima (2.0 dvojitá velikost, 0.5 poloviční).
intProp maxNumOfVisitingSims [číslo]Počet Simů, které můžete pozvat na párty. Používejte v náhledu na sousedství.
boolProp snapObjectsToGrid [true/false]Objekty je možné umístit mimo ukotvenou síť.
boolprop constrainFloorElevation [true/false]Zvedne/sníží zem i s objekty nebo stavbou.
boolProp simShadows [true/false]Zapne/vypne stíny Simů.
intProp censorGridSize [0 - 8]0 = úplné odstranění cenzurních čtverečků.
8 = standardní cenzura.
POZOR - V NIGHTLIFE NEFUNKČNÍ!
boolProp displayPaths [true/false]True = uvidíte cestu, kam kráčí váš Sim.
faceBlendLimits [on/off]Při vytváření potomka v CAS neplatí dědičnost.
boolProp constrainFloorElevation [true/false]Můžete manipulovat i s obsazeným či zastavěným terénem.
Autopatch [on/off]Můžete manipulovat i s obsazeným či zastavěným terénem.
ExitZavře cheatovací řádek.
Pets cheaty
Přesný zápis cheatu:Význam:
boolprop ControlPets [on/off]Umožní vám přímo ovládat své mazlíčky, ale nemůžete rušit akce z fronty
boolprop PetActionCancel [true/false]Umožní rušení akcí ve frontě vašich mazlíčků
boolprop DisablePuppyKittenAging [true/false]Zapne/vypne stárnutí štěňat a koťat
boolprop ShowCatalogePFlags [true/false]V rozšířeném náhledu na položky v nákupním/stavebním módu se bude zobrazovat štítek datadisku, se kterým se do hry dostaly.
boolprop PetsFreeWill [true/false]Mazlíčci nebudou utíkat od majitele
DeleteAllAwningsOdstraní z pozemku markýzy
DeleteAllFencesOdstraní z pozemku ploty
DeleteAllHalfWallsOdstraní z pozemku poloviční zdi
DeleteAllObjects [Doors/Windows/Stairs]Odstraní z pozemku dveře, okna nebo schody
DeleteAllWallsOdstraní z pozemku stěny
IndividualRoofSlopeAngle [15/75]Umožní úpravy sklonu jednotlivých střech na pozemku
Open for Business cheaty
Přesný zápis cheatu:Význam:
AddneighbortoFamilycheat [on/off]Umožňuje interakci, pomocí které můžete do rodiny přijmout neovladatelné Simy.
Forcetwins(pro vybranou těhotnou Simku) Simka porodí dvojčata.
Plumbbobtoggle [on/off]Vypne zobrazování "diamantu" nad hlavou Sima.
Sethour [0-23]Změní čas ve hře.
Ctrl + Alt(Nezadává se do cheatovacího řádku) Umožní umístit na jednu část zdi více závěsných objektů.
Nightlife cheaty
Přesný zápis cheatu:Význam:
boolprop allObjectLightsOn [true/false]Světla zůstanou stále rozsvícená, i když nejsou používána.
familyfunds JMÉNO XXXXPřidělí rodině na úrovni sousedství peněžní částku.
roofslopeangle [15 - 75]Úprava sklonu všech střech na pozemku.
showHeadlines [on/off](pro všechny Simíky na pozemku)
Zapne/vypne zobrazení všech myšlenkových bublin a záhlaví typu ++/--.
unlockCareerRewards(pro vybraného Simíka)
Aktuálně vybraný Simík získá přístup ke všem speciálním předmětům za odměnu v kariéře.
maxMotives(pro všechny Simíky na pozemku)
Maximalizuje ukazatele motivace všech Simíků, kteří se nacházejí na pozemku.
motiveDecay [on/off](pro všechny Simíky na pozemku)
Spustí nebo zastaví pokles motivace.
aspirationPoints hodnota(pro vybraného Simíka)
Nastaví aktuálně vybranému Simíkovi zvolenou úroveň aspirace.
lockAspiration [on/off](pro všechny Simíky na pozemku)
Zastaví pokles a nárůst aspirace.
aspirationLevel [0 - 5](pro vybraného Simíka)
Udělí vybranému Simíkovi velký počet aspiračních bodů.
agesimscheat onAktivuje zabránění stárnutí při klepnutí na jiné Simíky se stisknutou klávesou Shift.
setLotLightingFile [název_souboru]Umožňuje hráči vytvořit nový soubor osvětlení s vlastními hodnotami osvětlení pozemku. Používá se k vytvoření zvláštního osvětlení pozemku.
Univerzitní cheaty
Přesný zápis cheatu:Význam:
boolProp allow45DegreeAngleOfRotation [true/false]Otáčí objekty o 45 stupňů (pro otáčení použijte šipky < a >).
setHighestAllowedLevel [číslo]Můžete postavit více pater
boolProp dormSpecificToolsDisabled [true/false]Zapne stavební a nákupní nástroje na koleji.
changeLotZoning [residential/community/greek/dorm/secretsociety]Změní typ na požadovaný druh pozemku:
residential - rezidenční
community - obecní
greek - řecký dům
dorm - kolej
secretsociety - tajný spolek
Filmařské cheaty
Přesný zápis cheatu:Význam:
Slowmotion [0-8]0 = normální rychlost; 8 = 8x pomalejší než normální rychlost
Boolprop enablepostprocessiong [true/false]Musí být nastavena hodnota true, aby fungovali níže uvedené filmařské efekty. K pokročilým trikům musí grafická karta podporovat pixel shadery. Doporučijeme také k natáčení filmů vypnout herní interface - klávesa F10.
Bloom [R] [G] [B] [X]Efekt, při kterém se vše jasné rozmaže dohromady (sitcom flashbacks), . Musíte nejdřív zadat cheat "boolprop enablepostprocessing true", aby byl přístupný tento pokročilý efekt. RBG, složkové vyjádření barvy (hodnoty od 0 do 255) zadávejte oddělené mezerou. Číslo X značí míru rozostření.
Filmgrain [0-1]Zrnitý efekt. Akceptuje hodnoty od 0,1 do 1, ty určují intenzitu zrnění. Jsou možné i vyšší hodnoty, ovšem prakticky neviužitelné.
Letterbox [0.0 - 0.4]Výsledkem je širokoúhlá scéna. Širokoúhlost určují zadané hodnoty v rozmezí 0.0 až 0.4.
Virgnette [X] [Y] [X]Efekt, při němž je ohnisko čisté, ale všechno kolem je zaostřené. Souřadnice zadáváme v pixelech, hodnota X je číslo od 0.0 do 1.0 - určije velikost rozmazání.
Pozemkové cheaty
Přesný zápis cheatu:Význam:
boolprop lotWater [true/false]False = odstraní vodu na pozemcích.
boolprop lotTerrainPaints [true/false]False = odstraní zemskou texturu na pozemcích.
boolprop showFloorGrid [true/false]Vypnutí čtvercové sítě v módu stavění a nákupu.
boolprop objectShadows [true/false]False = odstraní stíny u venkovních objektů.
boolProp guob [true/false]False = odstraní stíny u vnitřních objektů.
boolprop renderSelectedSimLevel [true/false]True = stěny nebudou "vykousnuté" pro vybraného Sima.
boolprop locktiles [true/false]False = můžete umístit podlahu i na silnici.
boolprop reflectionWithExtraViewer [true/false]Zapne/vypne zrcadlení.
boolprop renderInsideObjectOnlyOnSelectedSimLevel [true/false]True = objekty se zobrazí pouze v úrovni, kde je daný Sim a pokud je toto poschodí vybráno.
boolprop renderSelectedSimLevel [true/false]True = vidíte jen patro, ve kterém je právě vybraný Sim.
Cheaty pro sousedství
Přesný zápis cheatu:Význam:
deleteAllCharactersVymaže všechny postavy v sousedství.
TerrainType [desert/temperate]Přepíná mezi pouští a normálním terénem.
boolprop displayNeighborhoodProps [true/false]False = nezobrazí doplňky v sousedství (jako např. kameny a věže).
boolprop displayNeighborhoodRoads [true/false]False = nezobrazí silnice.
boolprop displayNeighborhoodFlora [true/false]False = nezobrazí flóru (stromy a květiny).
boolprop displayNeighborhoodWater [true/false]False = nezobrazí vodu.
boolprop displayLotImposters [true/false]False = nezobrazí stavby na pozemcích.
boolprop displayNeighborhoodRoadsWithModel [true/false]False = nezobrazí mosty.
boolprop lotTerrainLighting [true/false]False = pozemky nebudou podsvícené, když na ně najedete myší.
boolprop carsCompact [true/false]True = auta na silnicích jsou detailnější ;)
boolprop ShowLotPackageFilename [true/false]Zapne/vypne zobrazování názvů pozemků.
boolprop nhoodWaterReflection [true/false]Zapne/vypne zrcadlení vody v sousedství.
boolProp carsOnRight [true/false]Auta jezdí vpravo nebo vlevo.
terraintype [desert/concrete]Typ terénu.
nhdregiontype desert [desert/concrete]Typ terénu na konkrétním místě

Samara ááááááá

14. července 2008 v 10:58
» Velikost 2.3 MB; 5,295 min. s ISDN
Jiste vsichni znate hrozivou Samaru z hororu Kruh.No tak nevim.jestli líbí tak to napište do komentu


Auta A překvapení které začíná na k.... a ještě jedno které začíná na č....

5. července 2008 v 13:58
Audi TT -
Mesh by Meshkiste
Download Recolours (696 Kb)
Download MESH (153 Kb)
Downloaded: 7475
2005-10-25
Roadster -
Mesh by ReflexSims
Download Recolours (128 Kb)
Download MESH (506 Kb)
Downloaded: 5584
2005-10-31
Quad bike -
Mesh by Mickyss
Download Recolours (168 Kb)
Download MESH (368 Kb)
Downloaded: 4320
2006-02-26
Kolo -
Mesh by Mickyss
Download Recolours (41,4 Kb)
Download MESH (418 Kb)
Downloaded: 5049
2006-03-11
Lamborghini Gallardo -
Mesh by cevic
Download Recolours (1,54 MB)
Download MESH (1,41 MB)
Downloaded: 14070
2007-01-25
Ford Fusion, Focus, Mustang GT -
-------------------------------------------------------------------------------------------
Jak stahovat auta?
1. Musíte mít datadisk Noční život. Je nezbytný
2. Kliknutím na download vyvolejte stahování
3. Rozbalte soubor a nakopírujte do Dokumenty/EA Games/The Sims 2/Downloads
4. Stáhněte příslušný mesh, rozbalte ho a překopírujte do Dokumenty/EA Games/The Sims 2/Downloads

tak a tady povolání mazlíčku vyžaduje datadisk the sims 2 pets(mazlíčci)

5. července 2008 v 13:55

SLUŽBY
Název pozicePotřebný povelPlat - psiPlat - kočky
Lovec škůdců-123107
Zvířecí terapeutDávat pac218190
Slepecký průvodceKe mně385335
ZáchranářVálet sudy731636

BEZPEČNOSTNÍ SLUŽBY
Název pozicePotřebný povelPlat - psiPlat - kočky
Odstrašovač slídilů-130113
HlídačZůstat230200
Člen pátrací skupinyMluvit406353
Člen zvířecí zásahové jednotkyDělat mrtvého770670

SHOWBUSINESS
Název pozicePotřebný povelPlat - psiPlat - kočky
Komparzista-144125
NáhradníkMluvit253220
KaskadérVálet sudy446388
HvězdaDělat mrtvého847737


Takže tady jsou snad všechny povolání no teda všechny

5. července 2008 v 13:50
SPORT
Chce se váš simík stát sportovním idolem??? Proč ne?
Podporujte ho, učte se novým dovednostem a získávejte přátele aby byl váš Sim povíšen!
Jeho místa jsou tyto:
- Maskot družstva (154 Simolenů)
- Hráč třetí ligi (238 S)
- Nováček (322 S)
- Člen základní sestavy (420 S)
- Hvězda (539 S)
- Nejdůležitější hráč týmu (893 S)
- Superstar (1190 S)
- Asistent trenéra (1488 S)
- Trenér (1750 S)
- Legenda (3033 S)
Jako speciální objekt získáte boxovací pytel.
OBCHOD
Pokud chcete být obchodník. Velitel..a máte na to povahu..tak to zkuste.
Podporujte své cíle a získávejte nové přátele....jen tak se stanete vedoucím.
Jeho místa jsou tyto:
- Technik v podatelně (168 Simolenů)
- Pomocná administrativní síla (252 S)
- Obchodní zástupce (350 S)
- Asistent manažera (448 S)
- Manažer (560 S)
- Vedoucí manažer (728 S)
- Víceprezident (924 S)
- Prezident (1400 S)
- Generální ředitel (1663 S)
- Obchodní magnát (2100 S)
Zde můžete získat jako odměnu odpalovací trenažér.
ZLOČINEC
Mafián?? V téhle kariéře je jen pár vyvolených......Staňtě se hlavním bosem....
Máte na to... být zlý??
Jeho místa jsou tyto:
- Kapsář (196 Simolenů)
- Poskok (280 S)
- Sázkař (385 S)
- Podvodník (490 S)
- Řidič (595 S)
- Bankovní lupič (742 S)
- Domovní lupič (896 S)
- Padělatel (1064 S)
- Pašerák (1575 S)
- Mistr zločinu (1925 S)
V této kariéře můžete získat Speciální objekt Detektor lži.
POHOSTINSTVÍ
Pokud se chce váš Sim stát světoznámým kuchařem....a otevřít si svou vlasní restauraci..budiž......

Jeho místa jsou tyto:
- Umývač nádobí (125 Simolenů)
- Obsluha ve fastfood (168 S)
- Vedoucí ve fastfood (182 S)
- Hosteska (242 S)
- Číšník (308 S)
- Pomocný kuchař (296 S)
- Šéfkuchař (812 S)
- Vedoucí šéfkuchař (1208 S)
- Restauratér (1330 S)
- Slavný šéfkuchař (2170 S)
Ve speciálních věcech z kariér můžete získat Stroj na výrobu cukroví.
POLICIE
Chyťte zloděje...to je vaše moto......váš Sim by se mohl stát uznávaným a nepřekonatelným policistou...... Má na to? Jistě že ano...stačí se jen snažit.

Jeho místa jsou tyto:
- Hlídač (336 Simolenů)
- Kadet (448 S)
- Člen hlídky (552 S)
- Strážmistr za přepážkou (616 S)
- Mravnostní oddělení (686 S)
- Detektiv (756 S)
- Poručík (826 S)
- Velitel zásahové jednotky (875 S)
- Policejní náčelník (910 S)
- Kapitán hrdina (1225 S)
Jako odměnu za kariéru můžete získat Snímač otisků prstů.
ZDRAVOTNICTVÍ
Záchranář lidských životů...mno není co dodat..takové povolání je předurčenost od boha.

Jeho místa jsou tyto:
- Ošetřovatel (280 Simolenů)
- Laborant (385 S)
- Zdravotní bratr/ sestra (476 S)
- Zácharnář (574 S)
- Medik (672 S)
- Lékař (770 S)
- Specialista (875S)
- Primář (980 S)
- Lékařský výzkumník (1356 S)
- Ředitel nemocnice (1488 S)
Za odměnu v téhle kariéře získáte Operační stůl.
ARMÁDA
Tohle povolání je typické pro cholerické, uřvané a puntičkářské Simíky.....v zaměstnáni se zkrotí a doma už budou tak vyždímaní že se nezmůžou ani rozčilovat...v práci toho mají dost...=oD(Letí pro ně vrtulník)
Jeho místa jsou tyto:
- Branec (350 Simolenů)
- Člen elitní jednotky (455 S)
- Výcvikový instruktor (560 S)
- Nižší důstojník (630 S)
- Člen kontrarozvětky (700 S)
- Letecký důstojník (770 S)
- Vyšší důstojník (812 S)
- Velitel (840 S)
- Astronaut (1094 S)
- Generál (1138 S)
Jako odměnu za kariéru si budete moci vybrat Cvičitelskou dráhu.
POLITIKA
Jestli je váš Sim ambiciózní...a chtivý slávy...postavte ho za mikrofony.
Bude jistě spokojen.
Jeho místa jsou tyto:
- Agitační pracovník (308 Simolenů)
- Stážista (420 S)
- Lobista (504 S)
- Manažer kampaně (600 S)
- Člen městské rady (679 S)
- Zaměstnanec stáního shromáždění (756 S)
- Zaměstnanec kongresu (840 S)
- Soudce (1138 S)
- Senátor (1225 S)
- Starosta (1313 S)
Za odměnu v kariéře získáte Řečnický pult.
VĚDA
Pídí se váš Sim po všem co je možné?? Zkoumá oblohu v domění že někde ve vesmíru žijou zelení mužíčkové?? Má pravdu??

Jeho místa jsou tyto:
- Pokusný králík (217 Simolenů)
- Laboratorní asistent (322 S)
- Terenní badatel (448 S)
- Učitel přírodních věd (525 S)
- Vedoucí projektu (630 S)
- Vynálezce (756 S)
- Vědec (896 S)
- Badatel (1036 S)
- Teoretik (1522 S)
- Šílený vědátor (2333 S)
Jako odměnu za kariéru získáte Biochemickou laboratoř.
FLÁKAČ
Ktomu není co dodat. Je váš Simík lenoch?..právě pro něj je pak povolání flákač..ale moc peněz od toho nečekejte.

Jeho místa jsou tyto:
- Nosič golfových holí (126 Simolenů)
- Obsluha čerpací stanice (154 S)
- Prodavač ve smíšeném zboží (210 S)
- Prodavač v obchodě s hudbou (252 S)
- D.J. na párty (385 S)
- Promítač (392 S)
- Editor videokazet (613 S)
- Fotograf na volné noze (788 S)
- Webdesigner na volné noze (933 S)
- Profesionílní večírkový host (1400 S)
Jako odměnu za kariéru získáte biotechnickou stanici.
UMĚLEC
Tohle povolání je jen s vysokoškolským vzděláním. Kreslí rád váš Sim??...a proč by za to nemohl mít zaplaceno?....jednoduché že?

Jeho místa jsou tyto:
- Napínač pláten (231 Simolenů)
- Pouliční karikaturista (357 S)
- Řezbář suvenýrů (438 S)
- Kreslíř komiksů (630 S)
- Svatební fotograf (808 S)
- Padělatel umění (1339 S)
- Módní fotograf (1785 S)
- Slavný muralista (2232 S)
- Konceptuální umělec (2652 S)
- Vizionář (4549 S)
Jako odměnu za kariéru můžete získat fotoaparát.
PŘÍRODNÍ VĚDEC
* Přírodní vědec na nejvyšší pozici pracuje pouze jeden den vtýdnu...no neberte to..a za hooodně Simolenkůůůůů..(pro univerzitu)

Jeho místa jsou tyto:
- Ošetřovatel krys (325 Simolenů)
- Sběrač řas (483 S)
- Pozorovatel škeblí (672 S)
- Skatolog (787 S)
- Znalec půdy (945 S)
- Samostatný botanik (1134 S)
- Znalec (1344 S)
- Šlechtitel nepřirozených druhů (1554 S)
- Klonovač dinosaurů (2283 S)
- Ekologický guru (10497 S)
Jako odměnu v kariéře získáte Masožravou rostlinu.
PARANORMÁLNÍ JEVY
Zaobírá se váš Simík tajemnem??? Číhá na duchy když o půlnoci rejdí po hřbitovech??.. touží po tom aby ho vnejbližší době navštívili mimozemšťané?...tak je tohle povolání určeno přímo pro něj....
Jeho místa jsou tyto:
- Jasnovidec na telefonu (252 Simolenů)
- Konspirační teoretik (375 S)
- Vykladač tarotových karet (525 S)
- Hypnotyzér (672 S)
- Médium (840 S)
- Proutkař (1092 S)
- Policejní jasnovidec (1386 S)
- Výzkumník UFO (2100 S)
- Vymítač ďábla (2494 S)
- Vůdce sekty (4752 S)
Jako odměnu získáte telefon ke smrtce.
ZÁBAVNÍ PRŮMYSL
Chce se váš Sim stát neodolatelnou filmovou hvězdou??...stát se idolem jejich generace?....proč ne..našprtejte se nějký text a zajděte si na konkurz..uvidte co z toho kápne.
Jeho místa jsou tyto:
- Záskok při kamerových zkouškách (420 Simolenů)
- Dvojník (577 S)
- Herec malých rolí (714 S)
- Herec v reklamách (861 S)
- Herec v kresleném filmu (1008 S)
- Herec vedlejších rolích (1155 S)
- Hvězda na Brodwayi (1312 S)
- Filmová hvězda (2205 S)
- Režisér filmových hitů (3051 S)
- Idol (5022 S)